Father : SHYLLAR BEAR FACE BELIEVE IT

MOTHER : SHYLLAR DANCING WOLF

Soy Kütüğü (Şeceresi)